Вила Пролет

КЪТЧЕ ЗА ПОЧИВКА

ВИЛА ПРОЛЕТ

+359 89 8503897

ДЕКЛАРАЦИЯ на ЕТ ‘БРЕЗА-ВП-ВАСИЛ ПАНКОВ‘,

управляващ Стаи за гости-Вила Пролет-с.Ген.Кантарджиево, за конфиденциалност на личните данни на клиентите във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни

Настоящата декларация е създадена с цел информиране на нашите клиенти за прилаганите процедури по повод личните данни, които събираме от Вас или за Вас чрез електронна поща, устна комуникация с нас или когато посещавате нашия обект.

С използването, на нашия обект и/или с приемането на настоящата Декларация, по време на комуникацията ни, относно предоставянето на нашите услуги, Вие се съгласявате с начина на събиране и използване на личните Ви данни, както е описано по-долу.

ЛИЧНИ ДАННИ

При устен/ писмен контакт или ползване на нашия обект и при извършване на предостатвяните от нас услуги, е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни могат да включват: информация за контакт с Вас –име, адрес на електронна поща, телефон; информация, свързана с Вашата резервация и престой; националност, единен граждански номер, номер на лична карта/паспорт и дата и място на издаването му; данни за фактура и платежна сметка, свързани с банкови плащания; ваши предпочитания; местоживеене, както и друг вид информация, която сте ни предоставили по собствено желание и сме получили от Вас.

При организиране на групов престой:  Ако планирате да отседнете при нас с приятелска компания, роднини и познати, събираме подробности за събитието, датата на събитието, броя на гостите, роднинските ви връзки с гостите, подробности за стаите за гостите, а при фирмени мероприятия – информация за Вашата фирма (название, данни за фактуриране, брой участници, професии на гостите). Също така събираме и информация за гостите, които са част от Вашата група. Ако участвате в групово събитие, може да ни бъдат предоставени лични данни за Вас и Вашия престой от член на групата.

Социални мрежи: Ако изберете да се свържете с нас чрез Фейсбук, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките ви в услугата на социалната мрежа, като например местоживеене, месторабота, списък с приятели, интереси, снимки, статус и др.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Използваме Вашите лични данни с цел:

-Попълването им в хотелски регистър, подчинен на законово изискване и който се заверява в Община Аксаково всеки месец

-Отговор на ваши запитвания

-Потвърждаване на резервация

-Уреждане заплащане на Вашите резервации по банков път

-Уточняване на плановете Ви за час на пристигане и брой гости

-Съобразяване с Вашите предпочитания за вида настаняване

редоставяне очакваното гостоприемство в стаята и на територията на нашите обекти (безплатен интернет). Забележете,че използването на интернет услуга в обекта се подчинява на условията на използване и правилата за конфиденциалност на доставчика на интернет.СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да предоставим лични данни, за да спазим действащите в страната закони, за да задоволим искания от страна на обществени органи –полиция, община и др., за да потърсим обезщетения за щети, които може да ни бъдат причинени от гостите или за да реагираме при спешни случаи.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Под „чувствителни лични данни“ се подразбира информацията, свързана с расова или етническа принадлежност, здравословно състояние, политически възгледи, религия, членство в профсъюзни организации, сексуален живот или ориентация, информация, дали сте били осъждани и т.н. НЕ събираме чувствителни лични данни, освен ако не ни ги предоставите по Ваше желание.

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

НЕ събираме лични данни от непълнолетни лица.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще приложим мерки за защита на личните Ви данни срещу неправомерен достъп, разкриване, промяна или заличаване. За да защитим Вашите лични данни, гарантираме, че когато получим от Вас лични данни по имейл, те ще бъдат използвани само и единствено за целите, описани по-горе.

ДОСТЪП и ИЗТРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако сте отсядали в нашия обект, можете да прегледате личните си данни, които сте предоставили.

В рамките на действащите закони на територията на РБългария, можете да поискате информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е законно, да поискате тяхното коригиране и/или изтриване чрез имейл до нас: vila.prolet@abv.bg

СРОК на СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните Ви данни се съхраняват за периода, необходим за постигане на целите, описани в Декларацията по-горе. Ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок след изтичането на споменатия период. 

Дата: 23.05.2018 г.